Frivilligcentre i Vejle Kommune             Børkop          Egtved          Give          Jelling          Vejle

Velkommen      Frivilligcenter Jelling      Oversigt over frivilligt arbejde      Links      Frivilligrådet


.

 

 


      

 

 

.

Referat af årsmøde i FrivilligCenter Jelling den 10.3.2020 kl. 19.00 på Højagercentret.

 

Velkommen v. Formanden Knud Dupont til 30 fremmødte.

Sang: “Velkommen lærkelil”.

1.
Valg af dirigent - bestyrelsen foreslog Ernst Hoffmann, som blev valgt.

2.
Valg af stemmetællere:

Hoffmann konstaterede, at generalforsamlingen er varslet i tide. Stemmetællere vælger vi kun ved behov.

3.
Formandens beretning v. Knud Dupont.  


                     Knud Dupont

Som styregruppe lever vi et stille liv i FrivilligCenter Jelling. Ikke at forstå, at vi ikke laver noget, vi har bare ikke travlt. De 2-3 praktiske hovedområder, vi tager os mest af er Værktøjskassen. IT og TV-support og ledsageordningen. 
Vi har dog mærket en øgning af henvendelser, siden vi har fået en fast annonce i hvert eneste nummer af Højagernyt. 
Mht. IT/TV har der været en del brug for hjælp efter konflikten med vores udbyder i Jelling: YouSee. 
Ledsageordningen er på meget lav blus desværre, vi ved ikke hvorfor. Vi vælger at se positivt på situationen. Vi har nemlig et fantastisk antal frivillige i Jelling, der har dannet ca. 30 frivilliggrupper, hvor der foregår rigtig mange interessante og spændende ting. Helt uden  om JFS-AOF-LOF og lignende organisationer - startet op af ildsjæle, der har fået en god ide og ført den ud i livet - uden at tænke på løn og berømmelse. 
Knud orienterede om alle grupperne plus en ny, der lige er opstartet: Trædrejerne i Jelling v. Per Rahbek. 
Mange i vores omkringliggende byer misunder os, at vi har så mange kreative og frivillige mennesker i Jelling.

Knud orienterede om Fælles Forum og Frivilligrådet i Vejle kommune - og om den seneste tids store emne: ensomhed ! Hvad kan vi gøre ved det? Kan vi synliggøre vores aktiviteter bedre? Projekt Aktiv Sammen 60+, som er ved at få en ny hjemmeside.

Styregruppen vil gerne afholde et fælles møde med en repræsentant fra alle grupper/aktiviteter i eftersommeren. Her kunne vi hjælpe hinanden med evt. problemer, nye muligheder, få nye ideer på banen, visioner mm. Styregruppen vil gerne betale maden til mødet. Vi har også penge i overskud til at hjælpe med... starthjælp til nye grupper, kursus, udflugter......Det arbejder vi videre med. 
Knud opfordrede også til, at man foreslår personer til indstilling til Frivilligprisen.

Sluttelig rettede Knud en tak til sine kollegaer i Bestyrelsen, til Højagercentret og aftenens fremmødte.

4.
Regnskab - fremlagt v. Ole Nielsen.

Overskud i 2019:        Kr. 11.457,40

Formue 31.12.19:        -     34.071,34.

Kevin Osberg spurgte om hvad §-18 midler er og fik svar.

5.
Valg til bestyrelsen.

På valg var Ole Nielsen og Hanne Basse. Begge var villige til genvalg - og blev valgt.

6.
Valg af suppleant: forslag var Inger Marie Egeskov , som blev valgt.

7.
Valg af revisor - på valg var Lis Andersen og Lynge Stenager - genvalg til begge.

8.
Evt.

Gudrun Møller roste formandens fremlæggelse af beretningen: dejlig konkret!

JellingGuiden og Frivilligcentrets hjemmesider blev fremhævet, og en opfordring til at gå ind og kigge der. Og opfordring til at tage visitkort med til Aktiv Sammen 60+.

Ernst Hoffmann takkede for god ro og orden på mødet. Han modtog som tak 2. fl. vin ligesom Lis Andersen og Lynge Stenager.

 

9.
Foredrag ved skoleleder på Bredagerskolen Lance Anthony Luscombe: Her er mit liv.  


                                     
Lance Anthony Luscombe

.

Lance er 49 år, gift med Hanne, og de har tre børn. 
Lance er født i Zambia ( hvid neger). Hans far er englænder, nu 98 år og moderen er 25 år yngre. Familien har et våbenskjold. Aner i Frankrig. Lance er katolik. Faderen var med i 2. Verdenskrig i Indien.  Moderen var på 1. hold med Mellemfolkeligt Samvirke i Afrika , hvor hun startede en børnehave op. 
Da Lance var et par år flyttede familien til Danmark, og Lance er opdraget tosproget. Talte kun engelsk i starten - og det første år i Danmark talte han slet ikke ! Lance fortalte meget om sin opvækst, hvordan han sprang fra i gymnasiet. Han var klassens klovn, ifølge ham selv en skarnsknægt, og om hvordan en lærer havde forventninger til ham - ikke give op og hårdt arbejde. 
Han blev uddannet lærer, tog forældreorlov efter sit første barns fødsel for 23 år siden, hvilket dog var en dårlig ide! Senere tog han familien med til USA, hvor han havde fået et job. Men det gik slet ikke, der var så mange regler, overvågning mm, så familien rejste hjem til Jelling igen, inden hans kontrakt udløb.

Lance fortalte også om testen/prøven, som han skulle bestå for ca. 3 år siden, for at søge om dansk statsborgerskab. Han kunne ikke låne penge til en ny bil, da han ikke var dansk statsborger. Han havde for mange år siden smidt sin opholdstilladelse væk. Fandt den igen i Rigsarkivets fjernarkiv.

Lance’s foredrag var meget interessant, underholdende og fortalt med stor humor, så vi fik rørt lattermusklerne. Som tak fik han en kurv med lækkerier.  

 

Inden vi sluttede aftenen af med en lækker anretning og kaffe og kage fra Kirstens Køkken, sang vi: Når vinteren rinder i grøft og i grav.

 

Referent: Hanne Basse.

 

 

 

 

 
 

                            Hjemmeside: www.frivilligcenterjelling.dk